College Leadership

PositionNameE-mailTelephone

Dean

Kan Yue

kanyue@zju.edu.cn

86-571-88273081

Secretary

Ye Xiaoping

yexp@zju.edu.cn

86-571-88273508

Associate Dean

Sun Yuan Tao

yuantaosun@163.com

86-571-87075389

Associate Dean

Hu Liang

lianghu@zju.edu.cn

86-571-88273498

Associate Dean

Li Yan

yanli@zju.edu.cn

86-571-88273415

Vice Secretary

Cui Qian

cuiqian@zju.edu.cn

86-571-88273198  • College of Education, Zhejiang University
    866 Yuhangtang Road, Hangzhou
  • Tel  : +86 571 88273934
  • Fax : +86 571 88273187
  • Copyright © 2018 College of Education, Zhejiang University. All Rights Reserved.
    您是第31810位访问者